Đà Nẵng
Hồ Chí Minh
Hỗ Trợ Kỹ Thuật
  Chat với chúng tôi
  Hotline kỹ thuật 0905.457.902
Vina Toàn Lực

  


SẢN PHẨM

MITA

Máy chấm công vân tay + thẻ cảm ứng MITA 8683

Máy chấm công vân tay + thẻ cảm ứng MITA 8683
Giá:Liên hệ 
Chi tiết Đặt hàng

Máy chấm công Vân Tay màn hình màu MITA 7789

Máy chấm công Vân Tay màn hình màu MITA 7789
Giá:Liên hệ 
Chi tiết Đặt hàng

Máy chấm công Khuôn mặt & Thẻ MITA 007

Máy chấm công Khuôn mặt & Thẻ MITA 007
Giá:Liên hệ 
Chi tiết Đặt hàng

Máy chấm công vân tay di động MITA 09

Máy chấm công vân tay di động MITA 09
Giá:Liên hệ 
Chi tiết Đặt hàng

Máy chấm công Kiểm Soát cửa bằng Vân tay + cảm ứng MITA F08

Máy chấm công Kiểm Soát cửa bằng Vân tay + cảm ứng  MITA F08
Giá:Liên hệ 
Chi tiết Đặt hàng

Kiểm soát cửa độc lập bằng vân tay & thẻ MITA T500

Kiểm soát cửa độc lập bằng vân tay & thẻ MITA T500
Giá:Liên hệ 
Chi tiết Đặt hàng

Máy chấm công bằng thẻ cảm ứng MITA 9000C

Máy chấm công bằng thẻ cảm ứng MITA 9000C
Giá:Liên hệ 
Chi tiết Đặt hàng

GIGATA

Máy chấm công Vân Tay+thẻ thế hệ mới GIGATA 779

Máy chấm công Vân Tay+thẻ thế hệ mới GIGATA 779
Giá:Liên hệ 
Chi tiết Đặt hàng

Máy chấm công Vân Tay+thẻ thế hệ mới GIGATA 779A ( KIỂM SOÁT CỬA )

Máy chấm công Vân Tay+thẻ thế hệ mới GIGATA 779A ( KIỂM SOÁT CỬA )
Giá:Liên hệ 
Chi tiết Đặt hàng

Máy chấm công Vân Tay+thẻ thế hệ mới GIGATA 839

Máy chấm công Vân Tay+thẻ thế hệ mới GIGATA 839
Giá:Liên hệ 
Chi tiết Đặt hàng

Máy chấm công vân tay GIGATA 777

Máy chấm công vân tay GIGATA 777
Giá:Liên hệ 
Chi tiết Đặt hàng

Máy chấm công Khuôn mặt & Vân tay GIGATA FA-113

Máy chấm công Khuôn mặt & Vân tay GIGATA FA-113
Giá:Liên hệ 
Chi tiết Đặt hàng

Máy chấm công vân tay + thẻ cảm ứng, kiểm soát cửa ra vào GIGATA TFT800

Máy chấm công vân tay + thẻ cảm ứng, kiểm soát cửa ra vào GIGATA TFT800
Giá:Liên hệ 
Chi tiết Đặt hàng

Máy chấm công vân tay GIGATA TFT 700

Máy chấm công vân tay GIGATA TFT 700
Giá:Liên hệ 
Chi tiết Đặt hàng

Máy chấm công Vân Tay+thẻ thế hệ mới GIGATA AK 14

Máy chấm công Vân Tay+thẻ thế hệ mới GIGATA AK 14
Giá:Liên hệ 
Chi tiết Đặt hàng

Máy chấm công Kiểm Soát cửa bằng Vân tay GIGATA F7

Máy chấm công Kiểm Soát cửa bằng Vân tay GIGATA F7
Giá:Liên hệ 
Chi tiết Đặt hàng

Máy chấm công Vân Tay+thẻ thế hệ mới GIGATA GT100

Máy chấm công Vân Tay+thẻ thế hệ mới GIGATA GT100
Giá:Liên hệ 
Chi tiết Đặt hàng

Máy chấm công kiểm soát cửa bằng thẻ GIGATA SC700

Máy chấm công kiểm soát cửa bằng thẻ GIGATA SC700
Giá:Liên hệ 
Chi tiết Đặt hàng

Máy chấm công kiểm soát cửa bằng thẻ GIGATA 909

Máy chấm công kiểm soát cửa bằng thẻ GIGATA 909
Giá:Liên hệ 
Chi tiết Đặt hàng

RONALD JACK

Máy chấm công vân tay + thẻ cảm ứng RONALD JACK 6868

Máy chấm công vân tay + thẻ cảm ứng RONALD JACK 6868
Giá:Liên hệ 
Chi tiết Đặt hàng

Máy chấm công vân tay + thẻ cảm ứng RONALD JACK 9900C

Máy chấm công vân tay + thẻ cảm ứng RONALD JACK 9900C
Giá:Liên hệ 
Chi tiết Đặt hàng

Máy chấm công Vân Tay màn hình màu RONALD JACK 4000TID-C

Máy chấm công Vân Tay màn hình màu RONALD JACK 4000TID-C
Giá:Liên hệ 
Chi tiết Đặt hàng

Máy chấm công Vân Tay màn hình màu RONALD JACK 3000TID-C

Máy chấm công Vân Tay màn hình màu RONALD JACK 3000TID-C
Giá:Liên hệ 
Chi tiết Đặt hàng

Máy chấm công vân tay RONALD JACK 3979 C

Máy chấm công vân tay RONALD JACK 3979 C
Giá:Liên hệ 
Chi tiết Đặt hàng

Máy chấm công vân tay + thẻ cảm ứng RONALD JACK 8000 C

Máy chấm công vân tay + thẻ cảm ứng RONALD JACK 8000 C
Giá:Liên hệ 
Chi tiết Đặt hàng

Máy chấm công vân tay RONALD JACK H3

Máy chấm công vân tay RONALD JACK H3
Giá:Liên hệ 
Chi tiết Đặt hàng

Máy chấm công vân tay + thẻ cảm ứng RONALD JACK X-628C+ID

Máy chấm công vân tay + thẻ cảm ứng RONALD JACK X-628C+ID
Giá:Liên hệ 
Chi tiết Đặt hàng

Máy chấm công vân tay + thẻ cảm ứng RONALD JACK X-628

Máy chấm công vân tay + thẻ cảm ứng RONALD JACK X-628
Giá:Liên hệ 
Chi tiết Đặt hàng

Máy chấm công vân tay + thẻ cảm ứng RONALD JACK U-160C

Máy chấm công vân tay + thẻ cảm ứng RONALD JACK U-160C
Giá:Liên hệ 
Chi tiết Đặt hàng

Máy chấm công & kiểm soát cửa bằng vân tay + thẻ cảm ứng RONALD JACK - 5000 AID (đời mới)

Máy chấm công & kiểm soát cửa bằng vân tay + thẻ cảm ứng RONALD JACK - 5000 AID (đời mới)
Giá:Liên hệ 
Chi tiết Đặt hàng

Máy chấm công Vân tay RONALD JACK 5000A Pro

Máy chấm công Vân tay RONALD JACK 5000A Pro
Giá:Liên hệ 
Chi tiết Đặt hàng

Sản phẩm khác

Máy chấm công vân tay + thẻ + Chụp hình TECO BIO 100

Máy chấm công vân tay + thẻ + Chụp hình TECO BIO 100
Giá:Liên hệ 
Chi tiết Đặt hàng

Máy chấm công Khuôn mặt & Vân tay IFACE 302

Máy chấm công Khuôn mặt & Vân tay IFACE 302
Giá:Liên hệ 
Chi tiết Đặt hàng

Máy chấm công vân tay HITECH X628-C

Máy chấm công vân tay HITECH X628-C
Giá:Liên hệ 
Chi tiết Đặt hàng

Máy chấm công vân tay HITECH X-628 ( màn hình Trắng đen )

Máy chấm công vân tay HITECH X-628 ( màn hình Trắng đen )
Giá:Liên hệ 
Chi tiết Đặt hàng

Kiểm soát cửa độc lập bằng vân tay & thẻ TITA 9X

Kiểm soát cửa độc lập bằng vân tay & thẻ TITA 9X
Giá:Liên hệ 
Chi tiết Đặt hàng

Máy chấm công Khuôn mặt & Thẻ VF 380

Máy chấm công Khuôn mặt & Thẻ VF 380
Giá:Liên hệ 
Chi tiết Đặt hàng

Vật Tư - Phụ Kiện

Đầu đọc phụ bằng vân tay+ thẻ MITA SR-900

Đầu đọc phụ bằng vân tay+ thẻ MITA SR-900
Giá:Liên hệ 
Chi tiết Đặt hàng

Đầu đọc phụ bằng thẻ cảm ứng Ronald Jack SR 20E

Đầu đọc phụ bằng thẻ cảm ứng Ronald Jack SR 20E
Giá:Liên hệ 
Chi tiết Đặt hàng

NÚT NHẤN MỞ CỬA MITA 2020

NÚT NHẤN MỞ CỬA MITA 2020
Giá:Liên hệ 
Chi tiết Đặt hàng

NÚT NHẤN MỞ CỬA MITA 2020i

NÚT NHẤN MỞ CỬA MITA 2020i
Giá:Liên hệ 
Chi tiết Đặt hàng

Nút nhấn thoát khẩn MITA

Nút nhấn thoát khẩn MITA
Giá:Liên hệ 
Chi tiết Đặt hàng

Bộ Cấp nguồn liên tục

Bộ Cấp nguồn liên tục
Giá:Liên hệ 
Chi tiết Đặt hàng

Hộp bảo vệ máy chấm công

Hộp bảo vệ máy chấm công
Giá:Liên hệ 
Chi tiết Đặt hàng

Adapter dùng cho máy chấm công 12V

Adapter dùng cho máy chấm công 12V
Giá:Liên hệ 
Chi tiết Đặt hàng

Bo mạch máy chấm công

Bo mạch máy chấm công
Giá:Liên hệ 
Chi tiết Đặt hàng

Lăng kính máy chấm công

Lăng kính máy chấm công
Giá:Liên hệ 
Chi tiết Đặt hàng

Đầu đọc phụ bằng vân tay MITA 009

Đầu đọc phụ bằng vân tay MITA 009
Giá:Liên hệ 
Chi tiết Đặt hàng
12 3 4 5 Next

 • Tin tức & Sự kiện
 • Quảng Cáo

 

 • Lượt Truy Cập
Đang online :
22
Lượt truy cập :
769845
Trang chủ   |        Giới thiệu   |        Sản phẩm   |        Tuyển dụng   |        Liên hệ   |        Khách hàng   |        Bảo Trì - Sửa Chữa   |       

© Copyright Công ty Cổ phần TM DV & Nhập Khẩu Điện Tử Viễn Thông VINA TOÀN LỰC

Địa chỉ: 157 Thế Lữ - Quận Sơn Trà TP Đà Nẵng. * Điện thoại: (84) 236.393 3719. Fax: (84) 236 393 3729.

Đại diện tại TP.HCM : 447/9 Huỳnh Văn Bánh,Q.Phú Nhuận,TP.HCM