Chuyến ghé thăm của Ông Goro Tazura – Trưởng Đại diện Tập đoàn Yashima tại Việt Nam