THAM DỰ HỘI NGHỊ VỀ GIẢI PHÁP HIỂN THỊ QUẢNG CÁO VÀ IPTV CHO KHỐI KHÁCH SẠN, RESORT